Nové založenie/predaj

Vážení zákazníci,


otvárame pre Vás novú službu možnosť požičať si prostredníctvom doručenia poštou. Ak máte záujem využiť naše služby touto formou, postupujte podľa bodov nižšie:

  1. Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 51 777 5140. Tam Vás naši kolegovia budú informovať, či môžete poslať predmet na založenie/predaj.
  2. Po schválení si vytlačte a vyplnte tlačivo, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.zaloznabreva.sk v sekcii „Ako založiť“.
  3. Takto vyplnený dotazník nezabudnite pribaliť k predmetu, ktorý chcete založiť/predať pošlite na adresu firmy:

    “Ľubomír Žolčák - Žolík” Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov.

    Odporúčame zásielku poslať doporučene prvou triedou s poistením.


V prípade ak chcete zlato predať, tak Vám za zlato ponúkneme o 0,10€/g v 585/1000 viac.

Poslanie predmetu založenia sa považuje za návrh budúcej záložnej zmluvy, vyhradzujeme si právo odmietnuť uzavretie tejto zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu záložnej zmluvy, tovar bude vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Záložná zmluva uzavretá týmto spôsobom sa riadi záložnými podmienkami uvedenými na stránke www.zaloznabreva.sk/e-zalozna.